Instituto tikslas – didinti vartotojų rinkodaros ir rinkodaros komunikacijos paslaugų rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir inovatyvumą.

Tarpdisciplininis kursas RINKODAROS KOMUNIKACIJA: VARTOTOJO PERSPEKTYVA

Pastaraisiais dešimtmečiais atliktų mokslinių tyrimų rezultatai įprastas vartotojo racionalumu ir sąmoningu kognityviniu informacijos apdorojimu grįstas rinkodaros komunikacijos sampratas ir modelius keičia iš esmės.

Juos pagrįstai kvestionuoja neuromokslų, kognityvinės ir socialinės psichologijos, elgsenos ekonomikos ir kitose srityse dirbantys mokslininkai bei praktikuojantys rinkodaros ir komunikacijos specialistai.

KOG institutas pirmą kartą Lietuvoje siūlo sisteminį požiūrį į šiuos pokyčius ir jų implikacijas rinkodaros komunikacijoje: kursas „Rinkodaros komunikacija: vartotojo perspektyva“ skiriamas profesionalams, ieškantiems naujų, veiksmingų įžvalgų ir metodų, kaip valdyti, planuoti bei įgyvendinti rinkodaros komunikaciją vartotojo elgsenos lygmenyje.

Plačiau