Konferencijos

Vartotojų elgsenos konferencija 2016

“If you want to understand how a lion hunts don’t go to the zoo. Go to the jungle.” Jim Stengel, CMO of P&G

Konferencija

Suprasti vartotojų elgseną, o ypač sprendimų priėmimo ir informacijos apdorojimo mechanizmus – būtina sėkmingos rinkodaros sąlyga. Pirmą kartą Lietuvoje vartotojų elgsenai skirtoje konferencijoje kartu su pripažintais ir patyrusiais pranešėjais iš Lietuvos ir kitų šalių – mokslininkais ir rinkodaros praktikais – apibendrinsime naujausių mokslinių tyrimų rezultatus ir pasaulinę jų taikymo praktiką, gilinsimės į vartotojų elgsenos Lietuvoje specifiką.

Konferencija skirta įmonių rinkodaros vadovams ir vadybininkams, rinkodaros komunikacijos agentūrų strategams, projektų direktoriams ir projektų vadovams, žiniasklaidos priemonių pardavimo vadovams, viešojo sektoriaus organizacijų ryšių su visuomene specialistams, vartotojų elgsenos srityje dirbantiems moksliniams tyrėjams.

Konferencijos temos

Vartotojų sprendimų priėmimas

Pastaraisiais dešimtmečiais elgsenos ekonomikos, rinkodaros, sociologijos ir kognityvinės psichologijos disciplininiai laukai vis labiau persipina, vartotojų sprendimo priėmimo procesas tampa aiškesnis, rinkodarininkai įgyja vis daugiau žinių bei priemonių, padedančių veikti šį procesą. Ši konferencijos dalis skiriama vartotojų sprendimų priėmimo proceso teorinėms ir metodologinėms įžvalgoms, šių įžvalgų praktinio taikymo aspektams ypač mažmeninės prekybos kontekste.

Neurorinkodaros praktika

Neurorinkodara yra sparčiai besivystanti sritis, kurios teorinės įžvalgos ir metodai plačiai taikomi rinkodaros praktikoje Vakaruose. Tikime, kad atsirandant vis daugiau jos naudą pagrindžiančių įrodymų, vystantis ir pingant duomenų rinkimo ir analizės technologijoms, neurorinkodaros įrankiai taps įprasti ir rinkodaros specialistams Lietuvoje. Šioje konferencijos dalyje bus apžvelgtos pasaulyje vyraujančios neurorinkodaros teorinės – metodologinės plėtros ir praktinio taikymo vartotojų rinkodaroje ir rinkodaros komunikacijoje tendencijos.

Žiniasklaidos vartojimas

Žiniasklaidos auditorijos tyrimai parodo, kiek žmonių turi galimybę pamatyti rinkodaros komunikacijos pranešimus. Tačiau iš tiesų efektyviai rinkodaros komunikacijai to nepakanka. Norint dirbti veiksmingai, būtina ieškoti atsakymų į klausimus, kaip vartotojai suvokia rinkodaros komunikacijos pranešimus ir kokį dėmesį jiems skiria, kokią įtaką suvokimui ir dėmesiui turi žiniasklaidos priemonės tipas ir pranešimo kontekstas?

Ką prekės ženklai reiškia Lietuvos vartotojams?

Tai, kaip prekės ženklą suvokia, vertina ir patiria vartotojai gali skirtis nuo to, kokį prekės ženklą sukurti siekia įmonė. Ši konferencijos dalis skiriama tyrimams, atskleidžiantiems šiuos skirtumus Lietuvoje ir analizuojantiems juos lemiančius veiksnius.

Organizacinės detalės

Konferencija planuojama rudenį Vilniuje.
Detali informacija apie konferencijos programą ir vietą bus paskelbta artimiausiu metu.

Kvietimas skaityti pranešimus

Kviečiame mokslinius tyrėjus ir rinkodaros praktikus skaityti pranešimus konferencijos temomis.
Pranešimų santraukas (iki 200 žodžių) prašome siųsti Domantui Gailiui el. paštu domantas.gailius@koginstitutas.lt.