2017 metais institutas planuoja vykdyti empirinius žiniasklaidos vartojimo tyrimus, kurie padės geriau suprasti Lietuvos gyventojų žiniasklaidos vartojimo motyvacijas ir žiniasklaidos pranešimų, įskaitant ir rinkodaros komunikacijos pranešimus, suvokimą jiems skiriamo dėmesio ir informacijos apdorojimo aspektais.

Institutas kviečia bendradarbiauti įvairių socialinių mokslų disciplinų mokslinius tyrėjus, dirbančius aukščiau minimose tyrimų srityse. Susidomėjusius prašome kreiptis į dr. Marių Kalantą e. paštu marius.kalanta@koginstitutas.lt.