IPA Kursai

IPA kursų sritys

Šiuo metu daugiau nei 30 000 žmonių iš daugiau nei 80 šalių yra įgiję IPA kvalifikaciją.

Išsami IPA mokymo programa siūlo platų kursų ir kvalifikacijų spektrą, apimantį keturias pagrindines praktikos sritis:

IPA Advanced Certificate in Effectiveness

(IPA Eff Test)

ONLINE LEARNING FOR 2021 HAS NOW LAUNCHED ABOUT → The IPA Advanced Certificate in Effectiveness is an online course provided by the IPA in associacion with KOG Institute. Learn about objective setting, discover how to design a multi-platform campaign measurement programme, gain knowledge of theories of advertising effectiveness and earn the confidence to write an effectiveness paper to showcase your success. FORMAT → 35 hours of online learning split across fourteen modules (approx. 2 – 3 months) concluded by a formal 2-hour online exam (3-hours in non-English speaking countries). DESIGNED FOR → Anyone involved in the evaluation and development of effective creative work, whatever the discipline, on either agency or client-side. In particular, mid-level planners with at least 2-3 years’ experience. Junior practitioners with less experience are recommended to start with the IPA Effectiveness Essentials Certificate. MOREhttps://ipa.co.uk/courses-qualifications/advanced-certificate-in-effectiveness BENEFITS → Completing the Advanced Certificate in Effectiveness will allow you to: • Learn how to prove the value of your contribution to your client’s business. • Improve your client relationships by speaking their language. • Discover the best practice approach to designing a measurement programme to evaluate multi-platform activity. • Confidently and correctly analyse the impact and effect of any campaign. • Gain the confidence to write a brilliant effectiveness paper EXAM → In order to gain the official qualification, an online examination must be taken. Exam length – 2 hours (3 hours in non-English speaking countries). Closest upcoming exam – 29 April 2021 (Booking deadline 4 March 2020) PRICE → 650 EUR (VAT excluded) Advanced Cetificate in Effectiveness Qualification Policies

The IPA Advanced Certificate in Effectiveness is an online course provided by the IPA in associacion with KOG Institute. Learn about objective setting, discover how to design a multi-platform campaign measurement programme, gain knowledge of theories of advertising effectiveness and earn the confidence to write an effectiveness paper to showcase your success.

Anyone involved in the evaluation and development of effective creative work, whatever the discipline, on either agency or client-side. In particular, mid-level planners with at least 2-3 years’ experience.

Junior practitioners with less experience are recommended to start with the IPA Effectiveness Essentials Certificate.

Completing the Advanced Certificate in Effectiveness will allow you to:

• Learn how to prove the value of your contribution to your client’s business.
• Improve your client relationships by speaking their language.
• Discover the best practice approach to designing a measurement programme to evaluate multi-platform activity.
• Confidently and correctly analyse the impact and effect of any campaign.
• Gain the confidence to write a brilliant effectiveness paper

35 hours of online learning split across fourteen modules (approx. 2 – 3 months) concluded by a formal 2-hour online exam (3-hours in non-English speaking countries).

In order to gain the official qualification, an online examination must be taken. Exam length – 2 hours (3 hours in non-English speaking countries).

 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Advanced Certificate in Effectiveness yra nuotolinių mokymų kursas, kurį teikia IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. Tai - puiki galimybė sužinoti, kaip išsikelti ambicingus tikslus, išmokti, sukurti daugiaplatformę kampanijos vertinimo programą, įgyti žinių apie reklamos efektyvumo teorijas ir užsitikrinti gebėjimus, padėsiančius įvertinti bet kurios kampanijos sėkmę (nuo rėmimo ir skaitmeninių kampanijų iki darbo su kliento duomenų baze).

  Šie IPA Advanced Certificate in Effectiveness mokymai yra skirti tiems, kurie dirba su kūrybinių darbų vystymu ir įvertinimu, nepriklausomai nuo to, ar yra kliento, ar agentūros pusėje. Kursai rekomenduojami specialistams, turintiems apie 2–3 metų patirtį. Jaunesniems specialistams, turintiems mažiau patirties, rekomenduojama pradėti nuo „IPA Effectiveness Essentials Certificate“.

 • PRIVALUMAI

  Pasirinkę šią kursų programą, turėsite galimybę:

  • Sužinoti, kaip įrodyti savo indėlio į kliento verslą vertę.
  • Užmegzti geresnius santykius su klientais.
  • Atrasti geriausią praktikos metodą kuriant vertinimo programą, skirtą įvertinti kelių platformų veiklą.
  • Užtikrintai ir tinkamai analizuoti bet kurios kampanijos poveikį.
  • Įgyti pasitikėjimo rašant nepriekaištingus straipsnius apie efektyvumą.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  Kursai apima 35 valandų mokymąsi nuotoliniu būdu, jie padalijami per keturiolika modulių, kuriuos užbaigia 2 valandų trukmės egzaminas internetu. Mokymams reikėtų nusimatyti apie 2–3 mėnesius.

  Norint įgyti oficialią kvalifikaciją, privaloma išlaikyti egzaminą, kuris vykdomas internetiniu formatu. Egzamino trukmė - 2 valandos. Artimiausias numatytas egzaminas - 2023 m. liepos 27 d. (Registruotis į kursą galima iki 2023 m. birželio 2 d.).

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  650 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Advanced Cetificate in Effectiveness bendrosios sąlygos

IPA Foundation Certificate

ONLINE LEARNING LAUNCHES JANUARY 2021 ABOUT → The IPA Foundation Certificate is an online course provided by the IPA in associacion with KOG Institute. More than 17,000 people hold the award-winning IPA Foundation Certificate around the world. Whatever your role, it will give you vital knowledge and confidence as you set out on your career. This programme takes participants through the brand communications process in vast detail, from its position within marketing right through to the final executional process. FORMAT → 30 hours of online learning (approx. 2 months) split across seven modules which cover the entirety of the brand‘s communications process. The certificate is received by completing a formal 3-hour written online exam. DESIGNED FOR → For anyone with less than a year’s experience in an advertising, marketing or communications role; from recent graduates to newcomers from other industries or young professionals. MORE → https://ipa.co.uk/courses-qualifications/foundation-certificate-uk/ BENEFITS → This version of the certificate has been specially designed for candidates from outside of the UK. This ‘global’ version is edited by and contributed to by practitioners working across different markets and contains examples and case studies from across the globe, ensuring that the learning is relevant to you, wherever you are from. • Gain an essential overview of all areas of advertising • Understand consumers, their motivations and how to influence purchasing decisions through the science of choice • Learn how to write strategies that sell, the roles of different media, how to use data and how to measure the success of your work. • Earn the confidence to perform your role with confidence and expertise EXAM → In order to gain the official qualification, an online examination must be taken. Exam length – 3 hours. Closest upcoming exam – 26 April 2021 (Booking deadline 27 February 2020) PRICE → 470 EUR (VAT excluded) Foundation Certificate Qualification Policies
 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Foundation Certificate mokymai yra nuotoliniu būdu dėstoma kursų programa, kurią teikia IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. IPA Foundation sertifikatą visame pasaulyje turi daugiau nei 17 000 žmonių. Kad ir kokios būtų Jūsų užimamos pareigos, tai suteiks Jums neįkainojamų žinių bei pasitikėjimo kylant savo karjeros laiptais. Ši programa išsamiai supažindina mokymų dalyvius su prekės ženklo komunikacijos procesu, galutiniais vykdymo procesais.

  Kursai skirti tiems, kurie turi mažiau nei vienerių metų patirtį reklamos, rinkodaros ar komunikacijos srityse; Kursai tiks visiems - nuo ką tik studijas baigusių absolventų iki naujokų iš kitų profesinių sričių ar jaunų specialistų.

 • PRIVALUMAI

  Šie mokymai buvo sukurti specifiškai dalyviams ne iš Jungtinės Karalystės. Šią globalią versiją redaguoja ir prie jos prisideda savo srities specialistai, dirbantys įvairiose rinkose. Kurso medžiagoje pateikiami pavyzdžiai ir atvejų analizės iš viso pasaulio, o tai užtikrina, jog mokymasis yra aktualus, kad ir kur Jūs būtumėte.

  Užbaigę kursų programą, galėsite:

  • Gauti svarbią visų esminių reklamos sričių apžvalgą.
  • Suprasti vartotojus, jų motyvus, elgseną ir kaip paveikti pirkėjų sprendimus, pasitelkiant pasirinktą mokslą.
  • Sužinoti, kaip kurti pardavimų strategijas, įvertinti skirtingų žiniasklaidos priemonių vaidmenis bei išsiaiškinti, kaip naudoti turimus duomenis ir kaip įsivertinti savo darbo sėkmę.
  • Įgyti kompetenciją ir pasitikėjimo savimi, atliekant savo vaidmenį profesinėje srityje.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  Kursas apima 30 valandų mokymąsi nuotoliniu būdu. Mokymai yra padalinti į septynis modulius, kurie apima visą prekės ženklo komunikacijos procesą. Sertifikatas gaunamas išlaikius oficialų 3 valandų trukmės nuotolinį egzaminą.

  Norint įgyti oficialią kvalifikaciją, privaloma išlaikyti egzaminą, kuris vyksta nuotoliniu būdu. Egzamino trukmė - 3 valandos. Artimiausias numatytas egzaminas - 2023 m. rugsėjo 25 d. (Registruotis kursus galima iki 2023 m. liepos 28 d.)

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  470 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Foundation Certificate bendrosios sąlygos

IPA Advanced Certificate in Communications Planning

ABOUT → The IPA Advanced Certificate in Communications Planning is an online course provided by the IPA in associacion with KOG institute. Knowing how to author and implement a great media strategy can not only make your client, their brand, and your agency famous, it can make you famous too. That’s why the IPA Advanced Certificate in Communications Planning gives you an in-depth, high-level and end-to-end understanding of communications strategy planning. FORMAT → 45 hours of online learning split across five modules, taking place over seven months. DESIGNED FOR → Anyone involved in developing and planning communication strategies for clients and brands. Its sweet spot is mid-level practitioners with at least four years’ experience.

MOREhttps://ipa.co.uk/courses-qualifications/advanced-certificate-in-communications-planning

BENEFITS → Completing the Advanced Certificate in Communications Planning will allow you to: • Enhance your understanding of an ever more complex media world and develop skills that will see commercial rewards. • Understand what you should be evaluating and why and gain access to an online evaluation framework. • Learn the key stages of developing a successful communication strategy. • Explore integration models and discuss how you can put then into practice. • Find out how to maximise the effectiveness of your communication plan through best practice principles. EXAM → Multiple assessments (5) are applied in order to gain the qualification. Booking deadline 8 February 2021 PRICE → 1850 EUR (VAT excluded) Advanced Certificate in Communications Planning Qualification Policies
 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Advanced Certificate in Communications Planning yra nuotolinių mokymų kursas, kurį teikia IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. Žinojimas, kaip sukurti ir įgyvendinti puikią komunikacijos strategiją gali padėti garsinti ne tik kliento ar jo prekės ženklo ir agentūros vardą, bet prisidėti ir garsinti Jus. Tai yra todėl, jog IPA komunikacijos planavimo sertifikatas suteikia Jums išsamų, aukšto lygio ir visapusišką supratimą apie komunikacijos strategijos planavimą.

  Kursai skirti visiems, kurie dalyvauja kuriant ir planuojant klientų ir prekės ženklų komunikacijos strategijas. Šie kursai geriausiai tinka marketingo vadovams arba 5-10 metų patirtį šioje srityje sukaupusiems specialistams, siekiantiems tobulėti profesinėje srityje ir nerti į dar gilesnius rinkodaros vandenis.

 • PRIVALUMAI

  Užbaigę IPA kursų programą ir išlaikę egzaminą galėsite:

  • Praplėsti žinias apie vis labiau kompleksišką žiniasklaidos pasaulį ir lavinti bei ugdyti įgūdžius, kurie suteiks naudą siekiant pelno.
  • Suprasti, ką ir kodėl turėtumėte vertinti, taip pat gauti prieigą prie interaktyvios vertinimo sistemos.
  • Išmokti pagrindinius sėkmingos komunikacijos strategijos kūrimo etapus. • Ištirti integracijos modelius ir aptarti, kaip juos pritaikyti.
  • Sužinoti, kaip maksimaliai padidinti savo komunikacijos plano efektyvumą, vadovaujantis geriausios praktikos principais.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  45 valandų trukmės nuotoliniu būdu vykstantys kursai, padalyti į penkis modulius, išdėstomus per septynis mėnesius.

  Norint įgyti kvalifikaciją, taikomi penki vertinimai, išsidėstę pagal modulius.
  Kurso pradžia - 2023 m. kovo 27 d..

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  1850 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Advanced Certificate in Communications Planning bendrosios sąlygos

IPA Commercial Certificate

ABOUT → The IPA Commercial Certificate is an online course provided by the IPA in associacion with KOG institute. It equips future leaders with the tools to understand their agency finance. This qualification will also help you gain the skills you need to move up the career ladder with confidence, able to make key financial decisions within all departments of the agency. FORMAT → 8 hours of online learning split across seven modules culiminating in a 30-minute online exam. DESIGNED FOR → Primarily for Senior Account Manager and Account Director level (or equivalent), the qualification is also suitable for any staff that want to raise their commercial nous and get a better understanding of the commercial factors influencing agencies and clients. MORE → https://ipa.co.uk/courses-qualifications/commercial-certificate/ BENEFITS → Completing the Commercial Certificate will allow you to: • Gain a full understanding of the roles, responsibilties and processes in the finance department. • Get to grips with KPIs and fee payment structures. • Learn by example the financial processes within different agency departments including media specific issues. • Discover a new found confidence when negotiating or complying with the terms of a contract. • Build better relationships with your clients by understanding the financial terminology they use. EXAM → In order to gain the official qualification, a multiple-choice online exam must be taken. Exam length – 30 minutes. NOTE: This course is always open and has no booking deadline, but non-members must complete this qualification by 31 December of their intake year. PRICE → 230 EUR (VAT excluded) Commercial Certificate Qualification Policies
 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Commercial Certificate yra nuotolinis kursas, kurį teikia IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. Šie kursai suteikia būsimiems lyderiams žinias, kurios yra reikalingos, norint suprasti jų įmonių finansus. Ši kvalifikacija taip pat padės įgyti įgūdžių, kurių reikia, norint užtikrintai kilti karjeros laiptais bei priimant pagrindinius finansinius sprendimus visuose agentūros padaliniuose.

  Kursai skirti pirmiausia vyresniesiems verslo klientų vadybininkams, jų vadovams ir panašaus lygmens kvalifikaciją turintiems darbuotojams, norintiems geriau suprasti savo komercinę veiklą bei geriau suprasti komercinius veiksnius, turinčius įtakos agentūroms ir klientams.

 • PRIVALUMAI

  Užbaigę šio kurso programą, galėsite:

  • Gebėti atskirti vaidmenis, atsakomybę ir procesus finansų sektoriuje.
  • Susitvarkyti su įmonės veiklos, našumo rodikliais (KPI) ir mokesčių mokėjimo struktūromis.
  • Iš pavyzdžių identifikuoti finansinius procesus įvairiuose įmonių padaliniuose, įskaitant specifines medijų problemas.
  • Atskleisti naujai atrastą pasitikėjimą dalyvaujant derybose ar laikantis sutarties sąlygų.
  • Sukurti geresnius santykius su savo klientais, suprasdami jų vartojamus finansinius terminus.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  8 valandų nuotolinio kurso programa padalyta į septynis modulius, kuriuos užbaigia 30 minučių trukmės nuotoliniu būdu laikomas egzaminas.

  Norint įgyti oficialią kvalifikaciją, reikia laikyti nuotoliniu būdu rengiamą egzaminą savo pasirinktu laiku. Egzamino trukmė - 30 minučių.

  PASTABA: Šis kursas yra atviras ir jame nėra rezervacijos termino, tačiau nepriklausantys IPA nariai turi užbaigti šiuos kursus iki savo registracijos metų paskutinės dienos, t.y. gruodžio 31 d.

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  230 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Commercial Certificate bendrosios sąlygos

IPA Digital Performance Certificate

ONLINE LEARNING FOR 2021 HAS LAUNCHED ABOUT → The IPA Advanced certificate in effectiveness is an online course provided by the IPA in associacion with KOG institute. Discover the key disciplines in digital marketing, including SEO and Paid Search, and develop the skills you need to plan and implement successful digital marketing campaigns. FORMAT → 10 hours of online learning split across seven modules, culminating in a 105-minute online exam. DESIGNED FOR → Not only is this qualification suitable for those in their first year within in a digital agency or specialist department, it would also benefit any individual looking to build their knowledge in digital performance marketing. MOREhttps://ipa.co.uk/courses-qualifications/digital-performance-certificate/ BENEFITS → Taking the Digital Performance course will allow you to: • Gain an essential grounding in how to be a successful client manager and strategic thinker. • Become better at briefing, planning and executing digital marketing campaigns. • Understand each of the key disciplines in digital marketing, providing you with a background knowledge that will enable you to hold your own in team and client meetings. • Learn how to buy traffic through display marketing and how to manage successful campaigns. • Explore how SEO has evolved and how to make it work for you. • Understand affiliate marketing, what’s involved and how to manage campaigns successfully. • Learn about Paid Search and how to efficiently manage your keyword strategies. EXAM → In order to gain the official qualification, an online examination must be taken. Exam length – 105 minutes. Closest upcoming exam – 7 April 2021 (Booking deadline 19 February 2020) PRICE → 375 EUR (VAT excluded) Digital Performance Certificate Qualification Policies
 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Digital Performance Certificate yra internetiniai kursai, kuriuos teikia IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. Tai – puiki galimybė atrasti pagrindines skaitmeninės rinkodaros disciplinas, įskaitant SEO, bei lavinti įgūdžius, kurių Jums gali prireikti, norint suplanuoti ir įgyvendinti sėkmingas skaitmeninės rinkodaros kampanijas.

  Ši kursų programa tinka ne tik tiems, kurie žengia pirmuosius žingsnius dirbant skaitmeninėje agentūroje ar specializuotame skyriuje, tačiau naudinga ir kiekvienam, norinčiam kaupti ir gilinti savo žinias apie skaitmeninę rinkodarą.

 • PRIVALUMAI

  Dalyvaudami IPA Digital Performance kursuose turėsite galimybę:

  • Įgyti žinių, kaip tapti sėkmingu klientų vadybininku ir operatyviu mąstytoju.
  • Teikti informaciją efektyviai, planuoti ir vykdyti skaitmeninės rinkodaros kampanijas.
  • Suprasti kiekvieną iš pagrindinių skaitmeninės rinkodaros disciplinų, įgauti žinių, padėsiančių tinkamai organizuoti komandinį darbą ir leidžiančių profesionaliau atrodyti prieš savo klientus.
  • Sužinoti, kaip vykdyti skaitmeninę rinkodarą ir valdyti sėkmingas kampanijas. • Išnagrinėti, kaip veikia SEO ir pritaikyti, jog tai veiktų Jūsų darbe.
  • Suprasti partnerystės rinkodarą, kas joje siejasi ir kaip sėkmingai valdyti kampanijas.
  • Sužinoti apie mokamą paiešką bei kaip efektyviai pasitelkti raktinių žodžių strategiją.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  kursas apima 10 valandų mokymąsi nuotoliniu būdu, kuris padalijamas į septynis modulius ir yra užbaigiamas, išlaikant 105 minučių trukmės nuotolinį egzaminą.

  Norint įgyti oficialią kvalifikaciją, reikia išlaikyti egzaminą internetu. Egzamino trukmė - 105 minutės.

  Artimiausias būsimas egzaminas - 2023 m. balandžio 5 d. (registruotis į kursą galima iki 2023 m. vasario 17 d.)

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  375 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Digital Performance Certificate bendrosios sąlygos

IPA Effectiveness Essentials Certificate

ABOUT → The IPA Effectiveness Essentials is an online course provided by the IPA in associacion with KOG Institute. Understand the role and the need for effectiveness in your work in just ten hours of online learning. Make better, more informed, more strategic decisions in your role and empower yourself to work more collaboratively, efficiently and effectively with the Effectiveness Essentials Certificate.

FORMAT → 10 hours of online learning split across ten modules, concluded by a 35-minute multiple-choice online exam.

DESIGNED FOR → Primarily aimed at entry-level advertising practitioners in agency and client businesses. But anyone at any level from any department would benefit from the overview of the key thinking, knowledge and practices of effectiveness that Effectiveness Essentials offers.

Mid to senior practitioners in effectiveness, planning and strategy with at least 3 years’ experience should embark on the Advanced Certificate in Effectiveness

MORE → https://ipa.co.uk/courses-qualifications/effectiveness-essentials-certificate

BENEFITS → Taking the Effectiveness Essentials will allow you to:

• Discover lessons from award-winning effectiveness papers.
• Understand the principles of effectiveness, why it matters and how you can make the case for commercial creativity.
• Learn effectiveness best practice and why a culture of effectiveness should be embedded in your workplace.
• Make better, more informed, more strategic decisions in your role

EXAM → In order to gain the official qualification, a multiple-choice online examination must be taken. Exam length – 35 minutes.

NOTE: This course is always open and has no booking deadline, but non-members must complete this qualification by 31 December of their intake year.

PRICE → 230 EUR (VAT excluded)

Effectiveness Essentials Certificate Qualification Policies

 • APIE SERTIFIKATĄ

  IPA Effectiveness Essentials Certificate yra nuotolinis mokymų kursas, kurį organizuoja IPA, bendradarbiaujant kartu su KOG institutu. Šis kursas Jums padės suprasti efektyvumo vaidmenį ir jo poreikį savo darbe, tik per 10 valandų internetinio mokymosi. Pasitelkę žinias, gautas mokymų metu, sugebėsite atlikti tinkamesnius, labiau informatyvius, strategiškesnius sprendimus bei įgalinti save bei kitus dirbti efektyviau.

  Kursai pagrinde skirti pradinio lygio reklamos specialistams tiek agentūrų, tiek su klientais dirbančiose įmonėse. Paminėtina, jog bet kuris, bet kokio žinių lygio asmuo iš bet kurios srities taip pat turėtų naudos iš šių nuotolinių mokymų siūlomų pagrindinių mąstymo, žinių ir efektyvumo praktikos apžvalgų. Vidutinio bei aukštesnio lygio specialistams, turintiems daugiau kaip trijų metų patirtį, rekomenduojama rinktis IPA Advanced Certificate in Effectiveness mokymus.

 • PRIVALUMAI

  Šios kursų programos sertifikatas suteiks galimybę:

  • Pasisemti žinių iš apdovanojimų pelniusių efektyvumo straipsnių.
  • Suprasti efektyvumo principus, kodėl jie svarbūs ir kaip galite pritaikyti kūrybiškumą komercijoje.
  • Sužinoti apie geriausią efektyvumo praktiką ir tai, kodėl efektyvumo kultūra turėtų būti įtvirtinta Jūsų darbo vietoje.
  • Priimti tinkamus, labiau informuotus, strategiškus sprendimus.

 • KURSŲ FORMATAS IR EGZAMINAS

  Kurso medžiaga apima 10 valandų nuotolinio mokymosi, yra padalinta į 10 skirtingų modulių. Kursas užbaigiamas išlaikant 35 minučių internetinį testo tipo egzaminą.

  Norint įgyti oficialią kvalifikaciją, reikia išlaikyti internetinį testo tipo egzaminą savo pasirinktu laiku. Egzamino trukmė - 35 minutės.

  PASTABA: Šis kursas yra visuomet atviras ir neturintis registracijos terminų, tačiau ne IPA nariai privalo baigti šią kvalifikaciją iki savo registracijos metų paskutinės dienos, t.y. gruodžio 31 d.

 • KAINA IR BENDROSIOS SĄLYGOS

  275 EUR (neįskaitant mokesčių)

  Effectiveness Essentials Certificate bendrosios sąlygos

Kaip prisijungti prie IPA rengiamų kursų?

IPA instituto organizuojamus kursus ir mokymo programas galima rasti nuolat atnaujinamoje IPA svetainėje, adresu https://ipa.co.uk/courses-qualifications/.

Dalis mokymų yra organizuojami tiesiogiai, tačiau visi pagrindiniai kursai vyksta nuotoliniu būdu.

Kaip užsisakyti Jus dominančius kursus:

1.

Pasirinkite norimą kurso programą (tai galite padaryti KOG Instituto arba IPA svetainėse).

2.

Atsiųskite užklausą KOG institutui el. paštu – ipa@koginstitutas.lt.

3.

Pasirašykite sutartį.

4.

Sumokėkite nustatytą pasirinktų kursų kainą.

5.

Atlikus šiuos žingsnius, Jums bus pateiktas prisijungimo vardas, slaptažodis bei visa su pasirinktu kursu susijusi informacija.

Artimiausios IPA kursų egzaminų datos

Advanced Certificate in Effectiveness

Artimiausias egzaminas – 2023 m. balandžio 27 d.
Registracija vykdoma iki 2023 m. kovo 3 d.

Foundation Certificate

Egzaminas – 2023 m. rugsėjo 25 d.
Registracija vykdoma iki 2023 m. liepos 28 d.

Advanced Certificate in Communications Planning

Kursą sudaro 5 atsiskaitymai, artimiausio kurso data – 2023 m. pavasaris

Commercial Certificate

Egzaminas laikomas dalyvio pasirinktu metu

Digital Performance Certificate

Egzaminas – 2023 m. balandžio 5 d.
Registracija vykdoma iki 2023 m. vasario 17 d.

Effectiveness Essentials

Egzaminas laikomas dalyvio pasirinktu metu

 

Registruotis kursams