KOG

IPA
kursi

Par IPA

KAS IR IPA?

Apvienotās Karalistes institūts IPA (Institute of Practitioners in Advertising), ko dibinājis “Royal Charter” un kas ir ļoti labi atpazīstams reklāmas un mārketinga speciālistu aprindās, ir slavens ar savu zinātniskajos pētījumos balstīto viedokli attiecībā uz produktu un pakalpojumu komunikācijas sabiedrībai pasauli. IPA institūts sadarbojas ar Apvienotās Karalistes uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar reklāmas, mārketinga un komunikācijas industriju.

IPA LOMA

IPA loma – veicināt mediju, mārketinga un reklāmas aģentūru nozīmi. Institūts īsteno arī daudzas programmas, kas paredzētas augstāko iespējamo profesionālās prakses standartu definēšanai, attīstīšanai un uzturēšanai.

Kā pievienoties IPA organizētajiem kursiem?

IPA institūta organizētos kursus un apmācību programmas iespējams atrast pastāvīgi atjauninātajā IPA tīmekļa vietnes sadaļā https://ipa.co.uk/courses-qualifications/.

Daļa apmācību tiek organizēta klātienē, taču visi pamatkursi tiek īstenoti attālināti.

 

Kā pasūtīt Jūs interesējošus kursus:

IPA kursi

Kursu jomas

Šobrīd vairāk nekā 30 000 cilvēku no vairāk nekā 80 valstīm ir ieguvuši IPA kvalifikāciju.

Izsmeļošā IPA apmācību programma piedāvā plašu kursu un kvalifikāciju spektru, kas ietver četras galvenās prakses jomas:

Zīmola stratēģija un efektivitāte

Līderība un klientu apkalpošana

Radošums un inovācijas

Uzņēmējdarbība un komercija

IPA Advanced Certificate in Effectiveness
(IPA Eff Test)

ILGUMS

2–3 mēn.

DATUMS

2023 07 27

*nākamais eksāmens

CENA

650 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Advanced Certificate in Effectiveness ir attālināto mācību kurss, ko nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu.

Tā ir lieliska iespēja uzzināt, kā uzstādīt mērķus, iemācīties, radīt daudzplatformu kampaņas vērtēšanas programmu, iegūt zināšanas par reklāmas efektivitātes teorijām un iegūt prasmes, kas palīdzēs izvērtēt jebkuras kampaņas veiksmi.

KAM PAREDZĒTI

Šīs IPA Advanced Certificate in Effectiveness apmācības ir paredzētas tiem, kuri strādā radošajā sfērā – produktu radīšanā un izvērtēšanā, neatkarīgi no tā, vai darbs notiek klienta vai aģentūras pusē.
Kursi ieteicami speciālistiem, kuriem ir aptuveni 2–3 gadu pieredze. Jaunākiem speciālistiem ar mazāku pieredzi ieteicams sākt ar IPA Effectiveness Essentials Certificate iegūšanu.

PRIEKŠROCĪBAS

Izvēloties šo kursu programmu, Jums būs iespēja:
Uzzināt, kā pierādīt sava darba vērtību klienta uzņēmējdarbībai
Nodibināt labākas attiecības ar klientiem.
Atrast labāko metodi, veidojot izvērtēšanas programmu, kas paredzēta vairāku platformu darbības novērtēšanai.
Pārliecinoši un atbilstoši analizēt jebkuras kampaņas ietekmi.
Iegūt pārliecību, lai rakstītu izcilus efektivitātes pārskatus

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

Kursi ietver 35 attālinātu mācību stundas, tie iedalīti četrpadsmit moduļos, kuru noslēgumā ir 2 stundu ilgs eksāmens internetā. Kursu dalībniekiem jārēķinās, ka mācības ilgs aptuveni 2–3 mēnešus.

Lai saņemtu oficiālu kvalifikāciju, obligāti jānokārto eksāmens, kas norit interneta vidē. Eksāmena ilgums – 2 stundas. Tuvākais plānotais eksāmens – 27.07.2023.

*Reģistrēties kursam iespējams līdz 02.06.2023.

Ar Advanced Cetificate in Effectiveness vispārīgajiem nosacījumiem varat iepazīties šeit.

IPA Foundation Certificate

ILGUMS

30 stundas

DATUMS

2023 09 25

*nākamais eksāmens

CENA

470 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Foundation Certificate apmācības ir attālināti īstenojama mācību kursu programma, ko nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu. IPA Foundation sertifikātu visā pasaulē ieguvuši jau vairāk nekā 17 000 cilvēku. Lai arī kāds būtu Jūsu ieņemamais amats, tas sniegs Jums nenovērtējamas zināšanas, kā arī pārliecību, kāpjot pa karjeras kāpnēm. Šī programma apmācību dalībniekus izsmeļoši iepazīstina ar zīmola komunikācijas procesu, sākot no pozīcijas noteikšanas tirgū līdz gala procesiem.

KAM PAREDZĒTI

Kursi paredzēti tiem, kuriem ir mazāk kā viena gada pieredze reklāmas, mārketinga vai komunikācijas nozarē. Kursi būs piemēroti visiem – kā jaunajiem augstskolu absolventiem, tā arī jaunpienācējiem no citām profesijām vai jaunajiem speciālistiem.

PRIEKŠROCĪBAS

Šīs apmācības tika speciāli izstrādātas dalībniekiem, kuru dzīvesvieta nav Apvienotā Karaliste. Šo globālo versiju rediģē un tai pievienojas savas jomas speciālisti, kuri strādā dažādos tirgos. Kursa materiālos tiek sniegti piemēri un gadījumu analīzes no visas pasaules, nodrošinot to, ka, ka mācības ir aktuālas neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

Pēc kursu programmas pabeigšanas Jūs varēsiet:
Iegūt izpratni par visām būtiskākajām reklāmas jomām.
Izprast patērētājus, viņu motīvus, uzvedību un to, kā ietekmēt pircēju lēmumus, izmantojot izvēlēto zinātni.
Uzzināt, kā veidot pārdošanas stratēģijas, izvērtēt atšķirīgu plašsaziņas līdzekļu lomas, kā arī noskaidrot, kā izmantot esošos datus un kā novērtēt sava darba panākumus.
Iegūt kompetenci un pārliecību par sevi, īstenojot savu lomu profesionālajā jomā.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

Kurss ietver 30 attālināto apmācību stundas. Apmācības sadalītas septiņos moduļos, kas ietver visu zīmola komunikācijas procesu. Sertifikāts tiek saņemts, nokārtojot oficiālu 3 stundu ilgu attālināto eksāmenu.

Lai saņemtu oficiālu kvalifikāciju, obligāti jānokārto attālinātais eksāmens. Eksāmena ilgums – 3 stundas. Tuvākais plānotais eksāmens – 25.09.2023..

*Reģistrēties kursam iespējams līdz 28.07.2023..

Ar Foundation Certificate vispārīgajiem nosacījumiem varat iepazīties šeit.

IPA Advanced Certificate in Communications Planning

ILGUMS

7 mēneši

DATUMS

2024

*nākamais eksāmens

CENA

1850 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Advanced Certificate in Communications Planning ir attālināto mācību kurss, ko nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu.

Zināšanas par to, kā izveidot un īstenot lielisku komunikācijas stratēģiju var palīdzēt popularizēt ne tikai klienta vai viņa zīmola un aģentūras vārdu, bet zināmā mērā nodrošināt atpazīstamību arī Jums. Izskaidrojums tam pavisam vienkāršs – IPA komunikācijas plānošanas sertifikāts sniedz Jums izsmeļošu, augsta līmeņa izpratni par komunikācijas stratēģijas plānošanu.

KAM PAREDZĒTI

Kursi paredzēti visiem, kuri iesaistās klientu un zīmolu komunikācijas stratēģiju radīšanā un plānošanā.

Šie kursi vispiemērotākie būs mārketinga vadītājiem vai 5–10 gadu pieredzi šajā jomā uzkrājušiem speciālistiem, kuri tiecas pilnveidoties profesionālajā jomā un vēl nopietnāk izpētīt mārketinga dzīles.

PRIEKŠROCĪBAS


Pabeidzot IPA kursu programmu un nokārtojot eksāmenu, Jūs spēsiet:

Paplašināt zināšanas par plašsaziņas līdzekļu pasauli, kas kļūst arvien kompleksāka, kā arī attīstīt prasmes, kas sniegs labumu peļņas izteiksmē.
Izprast, ko un kādēļ būtu jāvērtē, kā arī saņemt piekļuvi interaktīvajai novērtēšanas sistēmai.
Iemācīties galvenās veiksmīgas komunikācijas stratēģijas veidošanas posmus.
Izpētīt integrācijas modeļus un apspriest, kā tos pielāgot.
Uzzināt, kā maksimāli palielināt sava komunikācijas plāna efektivitāti, vadoties pēc labākās prakses principiem.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

45 stundu attālināto kursu programma ir sadalīta piecos moduļos un tiek pasniegta septiņu mēnešu laikā. Lai iegūtu kvalifikāciju, jānokārto pieci pārbaudījumi, kas pielāgoti moduļiem.

Ar Advanced Certificate un Communications Planning vispārīgajiem nosacījumiem varat iepazīties šeit.

IPA Commercial Certificate

ILGUMS

8 stundas

DATUMS

2023 12 31

*nākamais eksāmens

CENA

230 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Commercial Certificate ir attālinātais kurss, ko nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu. Šie kursi topošajiem līderiem nodrošina zināšanas, kas nepieciešamas, vēloties izprast savu uzņēmumu finanses. Šī kvalifikācija arī palīdzēs iegūt zināšanas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu karjeras izaugsmi, kā arī pieņemot svarīgus finanšu risinājumus visos uzņēmuma departamentos.

KAM PAREDZĒTI

Kursi būs piemēroti augstāka līmeņa klientu vadītājiem, direktoriem  un līdzīga līmeņa kvalifikācijas darbiniekiem, kuri vēlas labāk izprast savu komercdarbību, kā arī saprast komercfaktorus, kas ietekmē aģentūras un klientus.

PRIEKŠROCĪBAS

Pēc kursa programmas beigšanas Jūs spēsiet:
Pilnībā izprast lomas, atbildību un procesus finanšu departamentā..
Saprast uzņēmumu produktivitātes rādītājus (KPI) un nodokļu maksāšanas procesus.
No piemēriem identificēt finanšu procesus dažādās uzņēmumu apakšnodaļās, tostarp specifiskas mediju problēmas.
Atklāt no jauna rasto pārliecību piedalīties pārrunās un vienojoties par līguma nosacījumiem.
Izveidot labākas attiecības ar saviem klientiem, izprotot viņu izmantotos finanšu terminus.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

8 stundu attālinātā kursa programma sadalīta septiņos moduļos, ko noslēdz 30 minūtes ilgs attālinātais eksāmens.

Lai iegūtu oficiālu kvalifikāciju, sev ērtā laikā nepieciešams nokārtot attālināto eksāmenu. Eksāmena ilgums – 30 minūtes.

PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču neatkarīgiem IPA biedriem jāpabeidz šie kursi līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.

Ar Commercial Certificate vispārīgajiem nosacījumiem varat iepazīties šeit.

IPA Digital Performance Certificate

ILGUMS

10 stundas

DATUMS

2023 07 05

*nākamais eksāmens

CENA

375 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Digital Performance Certificate ir attālinātais kurss, ko nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu. Tā ir lieliska iespēja atklāt galvenās digitālā mārketinga disciplīnas, tostarp SEO, kā arī pilnveidot prasmes, kas var būt nepieciešamas, ja vēlaties saplānot vai īstenot veiksmīgas digitālā mārketinga kampaņas.

KAM PAREDZĒTI

Šo kursu programma ir piemērota ne tikai tiem, kuri sper pirmos soļus, strādājot digitālajā aģentūrā vai specializētā nodaļā, bet arī ikvienam, kurš vēlas uzkrāt un padziļināt savas zināšanas par digitālo mārketingu.

PRIEKŠROCĪBAS

Piedaloties IPA Digital Performance kursos, Jums būs iespēja:

Iegūt zināšanas, lai kļūtu par veiksmīgu klientu menedžeri un stratēģisku domātāju.

Iegūt prasmes kā efektīvi, plānot un īstenot digitālā mārketinga kampaņas.

Saprast ikvienu no galvenajām digitālā mārketinga disciplīnām, iegūt zināšanas, kas palīdzēs precīzi organizēt komandas darbu un ļaus izskatīties profesionālāk savu klientu priekšā.

Uzzināt, kā īstenot digitālo mārketingu un pārvaldīt veiksmīgas kampaņas.

Izanalizēt, kā darbojas SEO un pielāgot to tā, lai tas būtu efektīvs Jūsu darbā.

Izprast partnermārketingu, to, kas tajā ir iesaistīts un kā veiksmīgi pārvaldīt kampaņas.

Uzzināt par maksas meklēšanu, kā arī to, kā efektīvi izmantot atslēgas vārdu stratēģijas.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

Kurss ietver 10 attālināto apmācību stundas, tas sadalīts septiņos moduļos. Lai to pabeigtu, jānokārto 105 minūtes ilgs attālinātais eksāmens.

Lai iegūtu oficiālu kvalifikāciju, nepieciešams nokārtot attālināto eksāmenu. Eksāmena ilgums – 105 minūtes.

IPA Effectiveness Essentials Certificate

ILGUMS

10 stundas

DATUMS

2023 12 31

*nākamais eksāmens

CENA

275 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

IPA Effectiveness Essentials Certificate ir attālinātais mācību kurss, ko organizē IPA sadarbībā ar KOG institūtu. Šis kurss (vien 10 attālināto apmācību stundu laikā) Jums palīdzēs saprast efektivitātes lomu un nepieciešamību pēc tās savā darbā. Pateicoties apmācību laikā iegūtajām zināšanām, spēsiet ieviest atbilstošākus, informatīvākus un stratēģiskākus risinājumus, kā arī motivēt sevi un citus strādāt vēl efektīvāk.

KAM PAREDZĒTI

Kursi pamatā paredzēti iesācēju līmeņa reklāmas speciālistiem gan aģentūrās, gan ar klientiem strādājošos uzņēmumos. Jāņem vērā, ka ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no sagatavotības pakāpes vai darbības jomas, būtu vērts iziet šo attālināto kursu, kas piedāvā pamata domāšanas, zināšanu un efektivitātes prakses apskatu. Vidēja un augstāka līmeņa speciālistiem, kas ieguvuši vairāk nekā 3 gadu pieredzi, ieteicams izvēlēties IPA Advanced Certificate in Effectiveness apmācības.

PRIEKŠROCĪBAS

Šīs kursu programmas sertifikāts sniegs iespēju:

Iegūt zināšanas no apbalvojumus nopelnījušiem efektivitātes rakstiem.

Izprast efektivitātes principus, kā arī to, kādēļ tie ir būtiski un kā tos pielāgot radošajai sfērai.

Uzzināt par labāko efektivitātes praksi un to, kādēļ efektivitātes kultūrai būtu jābūt nostiprinātai Jūsu darba vietā.

Pieņemt atbilstošus, labāk informētus un stratēģiskus risinājumus.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

Kursa materiālu veido 10 stundu attālinātās apmācības. Tas ir sadalīts 10 dažādos moduļos. Kursa noslēgumā jānokārto 35 minūšu attālinātais testa tipa eksāmens.

Lai iegūtu oficiālu kvalifikāciju, sev ērtā laikā nepieciešams nokārtot attālināto testa tipa eksāmenu. Eksāmena ilgums – 35 minūtes.

PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču tiem, kuri nav IPA biedri, jāiegūst šī kvalifikācija līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.

IPA Ad Net Zero Essentials Certificate

ILGUMS

10 stundas

DATUMS

2023 12 31

*nākamais eksāmens

CENA

120 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

Global Ad Net Zero Essentials ir tiešsaistes kurss, ko piedāvā IPA sadarbībā ar KOG Institūtu. Šī sertifikāta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kas strādā reklāmas un mārketinga pakalpojumu nozarēs, izprast klimata krīzi un pasākumus, lai līdz 2030. gadam panāktu nulles emisijas no reklāmas izstrādes, ražošanas un izvietošanas medijos.

KAM PAREDZĒTI

Šī kvalifikācija ir paredzēta ikvienam nozarē strādājošajam, kurš vēlas uzzināt vairāk par to, kā strādāt ilgtspējīgāk, un vēlas iesaistīties pārmaiņās, kas nozarei nepieciešamas šajā klimata pārmaiņām kritiskajā desmitgadē.

PRIEKŠROCĪBAS

Global Ad Net Zero Essentials sertifikāta iegūšana ļaus jums iegūt:
-Būtisku izpratni par klimata krīzi.
– Izpratni par nozares lomu pozitīvu klimata pasākumu īstenošanā.
– Metodes, kā izmērīt oglekļa emisijas, kas saistītas ar mūsu darbu visā reklāmas procesā, un kā tās samazināt.
– Izpratni par to, ko mēs kā reklāmas un mārketinga pakalpojumu profesionāļi varam darīt, lai veicinātu ilgtspējīgāku dzīvesveidu.
– Norādījumus par to, kā izvairīties no “greenwashing” reklāmās.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

10 stundas tiešsaistes mācību, kas sadalītas piecos moduļos un noslēdzas ar 30 minūšu ilgu tiešsaistes eksāmenu ar atbilžu variantiem. Lai iegūtu oficiālo kvalifikāciju, ir jākārto tiešsaistes eksāmens ar atbilžu variantiem. Eksāmena ilgums – 30 minūtes.PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču personām, kas nav biedri, šie kursi jāpabeidz līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim. PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču tiem, kuri nav IPA biedri, jāiegūst šī kvalifikācija līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.

IPA Media Research Essentials Certificate

ILGUMS

20 stundas

DATUMS

2023 12 31

*nākamais eksāmens

CENA

490 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

Media Research Essentials i ir tiešsaistes kurss ( to izveidojis LIME), ko IPA piedāvā sadarbībā ar KOG institūtu. Šis sertifikāts ir izstrādāts, lai sniegtu pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ikvienam, kurš strādā plašsaziņas līdzekļu nozarē. Reklāmas tirdzniecība balstās uz vienu būtisku priekšnoteikumu – visām iesaistītajām pusēm ir kopīga “tirdzniecības valūta”. Šī “valūta” rodas, veicot nozarē atzītas mediju pētījumu aptaujas, kurās mēra patērētāju mediju lietošanas paradumus un kuru rezultāti ir pieejami visām pusēm (reklāmdevējiem, mediju īpašniekiem, reklāmas aģentūrām), lai tos varētu izvērtēt.

KAM PAREDZĒTI

Šī kvalifikācija ir paredzēta jaunākajiem plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas aģentūru darbiniekiem vai personām, kas apsver karjeras maiņu un vēlas uzlabot savu izpratni par plašsaziņas līdzekļu pētniecību.

PRIEKŠROCĪBAS

Media Research Essentials sertifikāta apguve ļaus jums iegūt dažādas prasmes, piemēram:
– kā tiek aprēķināti reitingi un kā tie tiek izmantoti mediju plānošanā,
– kāds ir pareizais izlases lielums, veidojot mediju auditoriju, lai tā būtu statistiski pamatota,
– kā analizēt plašsaziņas līdzekļu apsekojumu datus, izmantojot Būla loģiku,
– kā meklēt informāciju tiešsaistē, kādi ir noderīgi izpētes triki,
– kā stratēģiskie plānotāji izmanto plašsaziņas līdzekļu pētījumu atziņas, lai veidotu plašsaziņas līdzekļu kampaņas.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

20 stundas tiešsaistes mācību, kas sadalītas desmit moduļos un noslēdzas ar 60 minūšu ilgu tiešsaistes eksāmenu ar atbilžu variantiem. Lai iegūtu oficiālo kvalifikāciju, ir jākārto tiešsaistes eksāmens ar atbilžu variantiem. Eksāmena ilgums – 60 minūtes. PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču personām, kas nav biedri, šie kursi jāpabeidz līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.   PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču tiem, kuri nav IPA biedri, jāiegūst šī kvalifikācija līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.

IPA Diversity and Inclusion Essentials Certificate

ILGUMS

10 stundas

DATUMS

2023 12 31

*nākamais eksāmens

CENA

120 €

+ PVN

PAR APMĀCĪBĀM

Diversity and Inclusion Essentials ir tiešsaistes kurss, ko izveidojis Hobbs konsultāciju uzņēmums un nodrošina IPA sadarbībā ar KOG institūtu. Hobbs Consultancy piedāvā tiešsaistes mācību saturu, un šī kvalifikācija palīdzēs Jums paātrināt un veicināt pozitīvas pārmaiņas savā darbavietā. Katrā no deviņiem moduļiem padziļināti aplūkots kāds no dažādības un iekļaušanas rādītājiem darbavietā. Katra moduļa beigās Jūs saņemsiet skaidrus praktiskus padomus un vadlīnijas neatkarīgi no tā, vai esat šīs grupas pārstāvis vai vēlaties kļūt par šīs grupas aktīvu sabiedroto.

KAM PAREDZĒTI

Būtiska kvalifikācija ikvienam reklāmas, plašsaziņas līdzekļu vai mārketinga nozares darbiniekam.

PRIEKŠROCĪBAS

Diversity and Inclusion Essentials sertifikāta apguve ļaus Jums:
– Padziļināti apgūt deviņus dažādības rādītājus: rasi un etnisko piederību, LGBTQIA+, sieviešu karjeru un vadību, vīrišķību, invaliditāti, neirodažādību, vecumu, dzimuma identitāti un izpausmi un sociālo mobilitāti.
– Pilnībā izprast, kāpēc katrs no šiem deviņiem rādītājiem ir svarīgs uzņēmējdarbībai.
– Atklāt galvenos šķēršļus, ar kuriem saskaras dažādas cilvēku grupas darbavietā.
– Iegūt izpratni par saviem aizspriedumiem, lai vajadzības gadījumā varētu sākt mainīt savu uzvedību.
– Saņemt skaidrus praktiskus padomus un vadlīnijas, kas palīdzēs veicināt pārmaiņas Jūsu organizācijā.
– Piekļūt papildu resursiem, lai turpinātu savu personīgo ceļojumu gan kā grupas dalībnieks, gan kā grupas atbalsta persona.

KURSU FORMĀTS UN EKSĀMENS

10 stundu ilga tiešsaistes apmācība, kas sadalīta deviņos moduļos, un pēc katra moduļa tiek aizpildīts tiešsaistes tests ar atbilžu variantiem. Lai iegūtu oficiālo kvalifikāciju, ir jāizpilda visi deviņi tiešsaistes testi ar atbilžu variantiem. PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču personām, kas nav biedri, šie kursi jāpabeidz līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim. PIEZĪME: Šis kurss ir atvērts un tajā nav rezervācijas termiņa, taču tiem, kuri nav IPA biedri, jāiegūst šī kvalifikācija līdz sava reģistrācijas gada pēdējai dienai, t. i., līdz 31. decembrim.

Tuvākie IPA kursu eksāmenu datumi

Advanced Certificate in Effectiveness

Reģistrācija līdz
02.06.2023.
Eksāmens
27.07.2023.

Foundation Certificate

Reģistrācija līdz
02.06.2023.
Eksāmens
25.09.2023.

Advanced Certificate in Communications Planning

Reģistrācija līdz
2024
Eksāmens
2024

Commercial Certificate

Reģistrācija līdz
31.12.2023.
Eksāmens
31.12.2023.

Digital Performance Certificate

Reģistrācija līdz
19.05.2023.
Eksāmens
05.07.2023.

Effectiveness Essentials Certificate

Reģistrācija līdz
31.12.2023.
Eksāmens
31.12.2023.

Ad Net Zero Essentials Certificate

Reģistrācija līdz
31.12.2023.
Eksāmens
31.12.2023.

Media Research Essentials Certificate

Reģistrācija līdz
31.12.2023.
Eksāmens
31.12.2023.

Diversity and Inclusion Essentials Certificate

Reģistrācija līdz
31.12.2023.
Eksāmens
31.12.2023.

Reģistrācija IPA kursiem

IPA kursi:

IPA Advanced Certificate in Effectiveness
IPA Foundation Certificate
IPA Advanced Certificate in Communications Planning
IPA Commercial Certificate
IPA Digital Performance Certificate
IPA Effectiveness Essentials Certificate
IPA Ad Net Zero Essentials Certificate
IPA Media Research Essentials Certificate
IPA Diversity and Inclusion Essentials Certificate

*Iesniedzot šo veidlapu, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat mums Privātuma politika