Privatumo nuostatos

 

Šiose Privatumo nuostatose aprašoma, kaip renkame, tvarkome, saugome ir perduodame Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame jums registruojantis į mokymus (kursus, seminarus, paskaitas, konferencijas ar kt., toliau bendrai – Mokymai) mūsų interneto svetainėje  http://koginstitutas.lt/ ir juose dalyvaujant. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome savo klientų ir kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) privatumą ir asmens duomenis.

Informacija apie Jūsų duomenų valdytoją:

UAB „KOG Institutas“, juridinio asmens kodas 304737179, buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, interneto svetainės adresas http://koginstitutas.lt/, el. pašto adresas info@koginstitutas.lt.

 

Kokiu tikslu ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jums registruojantis į mokymus (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.) mūsų interneto svetainėje  http://koginstitutas.lt/ ir juose dalyvaujant renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, tvarkymo tikslus ir pagrindus.

 

Dalyvavimo mūsų Mokymuose ar kituose renginiuose tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

  •       asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai). Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume su Jumis susisiekti organizuojant Mokymus, kuriuose dalyvaujate, ir išduoti Mokymų baigimo pažymėjimus; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas;
  •       su darbo patirtimi susijusi informacija. Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume parengti Mokymų programą, atsižvelgiant į Jūsų poreikius; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas;
  •       Jūsų nuotraukos, kurios gali būti daromos Mokymų ar kitų renginių metu. Šiuos duomenis tvarkome viešai skelbiant informaciją (pvz.: mūsų Facebook paskyroje) apie įvykusius mūsų organizuotus Mokymus ar kitus renginius; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, teisėtas mūsų interesas pristatyti savo vykdomą veiklą;
  •       Jūsų video, kurie gali būti daromi Mokymų metu, siekiant su Mokymų medžiaga supažindinti kitus Mokymų dalyvius, kurie fiziškai nedalyvavo Mokymuose; video medžiaga yra įkeliama į privatų (viešai neprieinamą) mūsų youtube kanalą; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, teisėtas Mokymų dalyvių interesas susipažinti su Mokymų medžiaga, jei dėl tam tikrų priežasčių jie negalėjo fiziškai dalyvauti Mokymuose.

Nesutikus dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo mūsų Mokymuose ar kituose renginiuose tikslais, negalėsite dalyvauti Mokymuose ar kituose renginiuose.

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

  •       asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai), išklausytų mokymų istorija. Šiuos duomenis tvarkome specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su mūsų veikla formavimui; teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas pristatyti savo teikiamas paslaugas. Jūs turi teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su mumis el. paštu info@koginstitutas.lt.

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais nėra privalomas ir gali būti duodamas pasirinktinai.

Dalyvavimo Alumni programoje tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

  •       asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai). Šiuos duomenis tvarkome Alumni duomenų bazės administravimo, aktualios informacijos alumnams teikimo ir renginių alumnams organizavimo tikslais; teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, taip pat teisėtas mūsų interesas pristatyti savo teikiamas paslaugas.

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Alumni programoje tikslais tikslais nėra privalomas ir gali būti duodamas pasirinktinai.

 

Kokiais atvejais perduodame Jūsų asmens duomenis?

Turime teisę įstatymų numatyta tvarka pasitelkti trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, susijusias įmones (Inspired UM/ UAB „Inspired Communications“), kai jos atsakingos už tam tikrų funkcijų, būtinų pasiūlymų Jums pateikimui, vykdymą, IT specialistus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjus, reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančias įmones, trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančias įmones ir pan.

 

Kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas.

Asmens duomenis ir kitą informacija, tvarkomą dalyvavimo mūsų Mokymuose tikslais saugome ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo paskutinių organizuotų Mokymų, kuriuose dalyvavote.

Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais, saugome ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinių Jūsų išklausytų Mokymų.

Tuo atveju, jei dalyvaujate KOG Instituto Alumni programoje, Jūsų asmens duomenys (asmeniniai duomenys ir išklausytų mokymų istorija) yra tvarkomi ir saugomi iki tol, kol pateikiate mums rašytinį prašymą (pvz.: el. paštu) Jūsų asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

 

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@koginstitutas.lt.

 

Privatumo nuostatų keitimas

Pasiliekame teisę keisti šias Privatumo nuostatas. Pranešimas apie šių Privatumo nuostatų pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.koginstitutas.lt.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

STATISTINIŲ SVETAINĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną.

 

 

 

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Slapukas yra skirtas svetainės funkcionalumui realizuoti.

Įėjimo į puslapį metu

Sesijos

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

24 val.

Unikalus identifikatorius

_gat

Slapukas naudojamas užklausų skaičiui riboti.

Įėjimo į puslapį metu

1 min.

Unikalus identifikatorius

_gat_UA- 64565152-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_gat_UA- 64565152-2

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

AMP_TOKEN

Turi raktinį žodį, kuris gali būti naudojamas norint gauti Client ID iš AMP kliento ID serviso. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, ateinančią užklausą ar klaidą iš Client ID išvedama iš AMP Client ID serviso.

Įėjimo į puslapį metu

30 sek, iki 1 metų.

Unikalus identifikatorius

_utma, _utmb, _utmc

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 2 metus, 30 min., iki naršyklės uždarymo

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

atm_adt4, atm_cat, atm_…

Stebėjimo slapukai iš „AB ADTARGET.ME“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Daugiau informacijos žr. http://www.adtarget.me/lt/privatumo-politika/.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Atitinkamai 14 dienų arba 12 mėn.

Unikalus identifikatorius

_utmz

Slapukas skirtas atpažinti iš kokio internetinio šaltinio vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, kokį raktinį žodį naudojo, taip pat vartotojo lokaciją apsilankymo metu.

Įėjimo į puslapį metu

6 mėn.

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.

_utmv

Slapukas skirtas kaupti informaciją, naudojamą „Google Analytics“ viduje, identifikuojant vartotoją pagal specifinius segmentus.

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_utmx

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas vartotojo įsitraukimui eksperimento metu stebėti.

Įėjimo į puslapį metu

18 mėn.

Unikalus identifikatorius

_utmxx

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“, skirtas nustatyti eksperimentus, į kuriuos buvo įtrauktas tam tikras vartotojas.

Įėjimo į puslapį metu

18 mėn.

Unikalus identifikatorius

C, cid, TPC, GCM, uid

Slapukai sukuria atsitiktinį ID kiekvienam apsilankančiam vartotojui, kad būtų galima nustatyti, kurie vartotojai lankosi svetainėje  pakartotinai. Šie slapukai padeda identifikuoti vartotojų naršymo įpročius svetainėje.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės uždarymo arba iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-64565152-1

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

_dc_gtm_UA-64565152-2

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjimo į puslapį metu

8 val.

Unikalus identifikatorius

gtest, gdyn

Slapukai naudojami išsaugoti informacijai apie vartotojo peržiūrėtus puslapius, apsilankymo trukmę ir gali būti naudojami anonimiškai apibūdinti vartotojų charakteristikas pagal naršymo įpročius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metus

Unikalus identifikatorius

UID

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 60 dienų

Unikalus identifikatorius

adnKeyTarget…

Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Pirmo įėjimo į puslapį metu

5 metai

Unikalus identifikatorius

ntsprnt

DMP grupės identifikatorius.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki 30 dienų

Unikalus identifikatorius

NID, SID, IDE, ANID, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, _gads, _gac,

Naudojame slapukus siekdami, kad naudotojai labiau domėtųsi reklamavimu ir jis būtų vertingesnis. Dažniausiai slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė.

„Google“ naudoja slapukus, pvz., NID ir SID, kad galėtų tinkinti skelbimus „Google“ nuosavybėse, pvz., „Google“ paieškoje. Pavyzdžiui, šiuos slapukus naudojame, kad prisimintume naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda mums rodyti tinkintus skelbimus „Google“.

Be to, slapukus naudojame teikdami reklamavimo paslaugas visame žiniatinklyje. Vienas iš pagrindinių ne „Google“ svetainėse naudojamų reklamavimo slapukų yra IDE. Naršyklėse šio slapuko domenas yra doubleclick.net. Kitas slapukas pavadinimu ANID saugomas google.com. Naudojame ir kitus slapukus, kurių pavadinimai DSID, FLC, AID, TAID ir „exchange_uid“. Kitose „Google“ nuosavybėse, pvz., „YouTube“, šie slapukai taip pat gali būti naudojami siekiant rodyti aktualesnius skelbimus.

Kartais reklamavimo slapukai gali būti nustatyti svetainės, kurioje lankomasi, domene. Teikiant reklamavimo paslaugas visame žiniatinklyje, slapukai pavadinimu „__gads“ arba „__gac“ gali būti nustatyti svetainės, kurioje lankomasi, domene. Kitaip nei „Google“ priklausančiuose domenuose nustatomų slapukų, šių slapukų „Google“ negali nuskaityti, kai lankotės ne toje svetainėje, kurioje jie buvo nustatyti. Jie naudojami įvairiais tikslais, pvz., siekiant įvertinti sąveiką su skelbimais tame domene ir užtikrinti, kad tie patys skelbimai nerodomi per daug kartų.

Be to, „Google“ naudoja konversijų slapukus, kurių pagrindinis tikslas – padėti reklamuotojams nustatyti, kiek kartų skelbimus spustelėję žmonės įsigyja produktų. Atsižvelgdami į šiuos slapukus „Google“ ir reklamuotojas gali nustatyti, kad spustelėjote skelbimą ir vėliau apsilankėte reklamuotojo svetainėje. Konversijų slapukų „Google“ nenaudoja suasmenintiems skelbimams taikyti, be to, jie išsaugomi tik laikinai. Šiam tikslui skirtas slapukas „Konversija“. Jis dažniausiai nustatomas domene googleadservices.com arba google.com (domenų, kuriuos naudojame reklamavimo slapukams, sąrašą galite rasti šio puslapio apačioje). Kai kurie kiti slapukai taip pat gali būti naudojami konversijų įvykiams įvertinti. Pavyzdžiui, šiam tikslui gali būti naudojami „DoubleClick“ ir „Google Analytics“ slapukai.

Taip pat naudojame slapukus AID, DSID ir TAID, kurie naudojami veiklai įvairiuose įrenginiuose susieti, jei anksčiau buvote prisijungę prie „Google“ paskyros naudodami kitą įrenginį. Tai atliekame siekdami suderinti įvairiuose įrenginiuose rodomus skelbimus ir įvertinti konversijos veiksmus. Šie slapukai gali būti nustatyti domenuose google.com/ads, google.com/ads/measurement arba googleadservices.com. Jei nenorite, kad rodomi skelbimai būtų suderinti įvairiuose įrenginiuose, galite atsisakyti skelbimų suasmeninimo „Skelbimų nustatymų“ skiltyje.

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Unikalus identifikatorius

FB_PIXEL_ID

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Unikalus identifikatorius

fr

Slapukas naudojamas facebook atpažinimui (koks vartotojas ir ar prisijungęs)

Įėjimo į puslapį metu

3 mėn.

Unikalus identifikatorius

_global_lucky_opt_out

Šis slapukas skirtas Lucky Orange veikimui užtikrinti.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

_lo_np_<Poll ID>

Šis slapukas skirtas riboti Lucky Orange veikimą pasirinktiems vartotojams.

Įėjimo į puslapį metu

30 dienų

Unikalus identifikatorius

_lo_cid

Šis slapukas yra naudojamas nustatyti vartotojo ID apsilankymo metu.

Įėjimo į puslapį metu

Sesijos

Unikalus identifikatorius

_lo_uid

Šis slapukas skirtas priskirti unikalų identifikavimo ID lankytojui

Įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus identifikatorius

_lo_rid

Šis slapukas yra naudojamas vartotojo ID identifikuoti esant puslapyje.

Įėjimo į puslapį metu

30 minučių

Unikalus identifikatorius

_lo_v

Šis slapukas yra naudojamas susumuoti vartotojų apsilankymų sykius.

Įėjimo į puslapį metu

1 metai

Unikalus identifikatorius

__lotr

Šis slapukas yra skirtas atpažinti vartotojo pirminį įėjimo šaltinį.

Įėjimo į puslapį metu

180 dienų

Unikalus identifikatorius

Smuuid

Šis slapukas skirtas atpažinti vartotojo apsilankymą.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

Smclient

Šis slapukas priskiria ID atpažintiems lankytojams.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smform

Šis slapukas skirtas atpažinti vartotojų elgseną iššokančiuose languose ir formų naudojime.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smg

Šis slapukas skirtas atpažinti vartotoją, priskiriant atsitiktinį ID, UUID formatu.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smvr

Šis slapukas įsimena apsilankymus puslapyje.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smwp

Šis slapukas fiksuoja ar vartotojai sutinka su Web Push formos aktyvavimu.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

Smg

Šis slapukas skirtas atpažinti vartotoją, priskiriant atsitiktinį ID, UUID formatu.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smrcrsaved

Šis slapukas skirtas atpažinti ar vartotojui buvo priskirtas atpažinimo ID.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

smOViewsPopCap

Šis slapukas įsimena kiek sykių vartotojui buvo parodytas iššokantis langas pop-up.

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

Unikalus identifikatorius

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

Pasiliekame teisę keisti Slapukų naudojimo taisyklių nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Slapukų naudojimo taisyklių versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite kreiptis el. pašto adresu info@koginstitutas.lt, pateikdami laisvos formos paklausimą. Paklausimą taip pat galima pristatyti adresu Algirdo g. 38, Vilnius, nuo 9 val. iki 17 val. pirmadieniais – penktadieniais.