Reklamos Efektyvumas

Post-test duomenų bazė

Palygink savo reklamos rodiklius su vienos iš didžiausių Lietuvoje post-test duomenų bazės rodikliais.

290+ ištirtų reklaminių kampanijų (31 skirtinga produktų kategorija, 45 skirtingi prekių ženklai).

Tyrimo trukmė

1 savaitė

Tyrimo kaina

1200 EUR + PVM

Sprendžiamos problemos

Turėdami vieną iš didžiausių palyginamųjų bazių Lietuvoje, padedame nuspręsti:

1.

Ar buvo pakankamai investuota į reklamos sklaidą?

2.

Ar parinktas media mix’as pasiekė auditoriją?

3.

Ar pasirinktas kūrybinis formatas ir turinys leido auditorijai identifikuoti, kokio prekės ženklo reklama tai buvo?

4.

Ar auditorija suprato perduodamą žinutę?

5.

Ar reklama patiko auditorijai?

6.

Ar reklamos savybės buvo išskirtinės, paskatino auditoriją ją įsiminti ir keisti savo nuostatas bei elgesį?

Tyrimo užklausa