KOG

Privātuma politika

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs vācam, apstrādājam, glabājam un pārsūtām Jūsu personas datus, kurus mēs iegūstam, kad Jūs reģistrējaties un piedalāties kursos, semināros, lekcijās, konferencēs (turpmāk – kursi) mūsu tīmekļa vietnē http://koginstitutas.lt/. Mēs izprotam personas datu aizsardzības nozīmi un cienām un aizsargājam savu klientu un citu datu subjektu (turpmāk – datu subjekti) privātumu un personas datus.

Informācija par Jūsu personas datu pārzini:

KOG Institūts, reģistrācijas numurs 304737179, faktiskā adrese Algirdo iela 38, Viļņa, tīmekļa vietnes adrese http://koginstitutas.lt/, e-pasta adrese info@koginstitutas.lt.

Kādam nolūkam un uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Kad Jūs reģistrējaties un piedalāties kursos, semināros, lekcijās u. c. mūsu tīmekļa vietnē http://koginstitutas.lt/, mēs vācam un tālāk apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz personas datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem principiem. Turpmāk atradīsiet informāciju par to, kādus personas datus mēs apstrādājam, personas datu apstrādes nolūkiem un personas datu apstrādes pamatojumu.

Lai piedalītos mūsu kursos vai citos pasākumos, var tikt apstrādāti šādi personas dati:

– personas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija: mobilā tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, citi identifikatori). Mēs apstrādājam šos datus, lai sazinātos ar Jums par kursu organizēšanu un lai izsniegtu kursu pabeigšanas apliecību; apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana;
– informācija, kas saistīta ar darba pieredzi. Mēs apstrādājam šos datus, lai izstrādātu apmācību programmu atbilstoši Jūsu vajadzībām; apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana;
– Jūsu fotogrāfijas, kas var tikt uzņemtas kursu vai citu pasākumu laikā. Mēs apstrādājam šos datus, lai publiskotu informāciju (piemēram, mūsu Facebook kontā) par mūsu organizētajām apmācībām vai citiem pasākumiem; apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana.

– videoieraksti, kas var tikt uzņemti kursu laikā, lai padarītu kursu materiālus pieejamus citiem dalībniekiem, kuri fiziski nepiedalījās kursos; videoieraksti tiek augšupielādēti mūsu privātajā (publiski nepieejamā) Youtube kanālā; apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana. Kursu dalībnieku interesēs ir piekļūt kursu materiāliem, ja kādu iemeslu dēļ viņi nevarēja fiziski apmeklēt apmācības. Ja Jūs nepiekrītat savu personas datu apstrādei, Jūs nevarēsiet piedalīties kursos vai citos pasākumos.

Mārketinga un reklāmas nolūkos Jūsu personas datus var apstrādāt sekojoši:

personas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija: mobilā tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, citi identifikatori), apmeklēto kursu vēsture. Mēs apstrādājam šos datus, lai sagatavotu īpašus piedāvājumus, reklāmu un citu ar mūsu darbību saistītu informāciju. Juridiskais pamats: Jūsu piekrišana, kā arī mūsu interese piedāvāt mūsu pakalpojumus. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, sazinoties ar mums pa e-pastu info@koginstitutas.lt. Piekrišana personas datu apstrādei tiešā mārketinga un reklāmas nolūkos nav obligāta, un to var sniegt pēc izvēles.

Dalyvavimo Alumni programoje tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

personas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija: mobilā tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, citi identifikatori). Mēs apstrādājam šos datus, lai administrētu absolventu datubāzi, sniegtu absolventiem aktuālo informāciju un organizētu pasākumus absolventiem; juridiskais pamats: Jūsu piekrišana, kā arī mūsu interese sniegt mūsu pakalpojumus. Piekrišana personas datu apstrādei, lai piedalītos absolventu programmā, nav obligāta, un to var sniegt pēc izvēles. Kādos gadījumos mēs pārsūtām Jūsu personas datus? Mums ir tiesības izmantot trešās personas Jūsu personas datu apstrādei saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, saistītos uzņēmumus (Inspired UM/ Inspired Communications Ltd), ja tie ir atbildīgi par noteiktu funkciju veikšanu, kas nepieciešamas, lai Jums sniegtu piedāvājumus, IT speciālistus, datubāzu programmatūras nodrošinātājus, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzējus, datu centru, serveru un mākoņpakalpojumu nodrošinātājus, uzņēmumus, kas sniedz reklāmas, mediju plānošanas, sabiedrisko attiecību un pasākumu organizēšanas pakalpojumus, uzņēmumus, kas sniedz SMS īsziņu pakalpojumus u. c.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

Mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to prasa apstrādes nolūki vai likums, ja likums nosaka ilgāku glabāšanas termiņu.
Mēs glabājam personas datus un citu informāciju, kas apstrādāta Jūsu dalības mūsu kursos nolūkā, ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no dienas, kad beidzies pēdējais organizētais kurss, kurā Jūs piedalījāties.
Personas datus, kas apstrādāti tiešā mārketinga un reklāmas nolūkos, mēs glabājam ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc pēdējiem kursiem, kuros esat piedalījies/-usies. Ja Jūs piedalāties KOG institūta Absolventu programmā, Jūsu personas dati (personas dati un kursu vēsture) tiek apstrādāti un glabāti, līdz Jūs iesniedzat mums rakstisku pieprasījumu (piemēram, pa e-pastu) pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi.

Datu subjektu tiesības un to īstenošanas kārtība

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt iesniegto personas datu labošanu, papildināšanu vai iznīcināšanu, kā arī pārtraukt savu personas datu apstrādi (atsaukt savu piekrišanu). Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai pārzinis ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai un tiesības iebilst pret sniegto personas datu apstrādi. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par to, kā izmantot šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet savu pieprasījumu uz info@koginstitutas.lt.

Izmaiņasprivātuma politikāIzmaiņas privātuma politikā

 

Mēs paturam tiesības mainīt šoprivātuma politiku. Paziņojums par izmaiņām vai papildinājumiem šajā privātuma politikā tiks publicēts vietnē www.koginstitutas.lt.