KOG

Vispopulārākais:

Reklāmas efektivitāte
Reklāmas efektivitāte
Par pētījumu
Izpēte palīdzēs saprast, vai Jūsu reklāmas kampaņa bija veiksmīga un kā tā tiek vērtēta salīdzinājumā ar citām Latvijā īstenotām kampaņām.
Nozīmīgu kritēriju (KPI) izsekošana un noteikšana
Nozīmīgu kritēriju (KPI) izsekošana un noteikšana
Par pētījumu
Zīmola novērošana (Brand Tracking) ļauj izvērtēt savu un konkurentu mārketinga darbību efektivitāti, novērot patērētāju uzvedības un viedokļa maiņu.
Ekskluzīvi zīmola elementi (distinctive assets)
Ekskluzīvi zīmola elementi (distinctive assets)
Par pētījumu
Pētījums, kas palīdz noskaidrot, kuri zīmola elementi ir spēcīgākie, kurus ir vērts izmantot komunikācijā, cenšoties palielināt zīmola atpazīstamību.
Zīmola piltuve un tēls
Zīmola piltuve un tēls
Par pētījumu
Palīdz izprast iedzīvotāju vai patērētāju viedokli, vajadzības un izturēšanos, kā arī uzzināt, kāda ir zīmola situācija, salīdzinot ar konkurentiem.

Visi:

Reklāmas efektivitāte
Reklāmas efektivitāte
Par pētījumu
Izpēte palīdzēs saprast, vai Jūsu reklāmas kampaņa bija veiksmīga un kā tā tiek vērtēta salīdzinājumā ar citām Latvijā īstenotām kampaņām.
Nozīmīgu kritēriju (KPI) izsekošana un noteikšana
Nozīmīgu kritēriju (KPI) izsekošana un noteikšana
Par pētījumu
Zīmola novērošana (Brand Tracking) ļauj izvērtēt savu un konkurentu mārketinga darbību efektivitāti, novērot patērētāju uzvedības un viedokļa maiņu.
Fizisko tirdzniecības vietu optimizēšana
Fizisko tirdzniecības vietu optimizēšana
Par pētījumu
Patērētāju uzvedības un plūsmas novērošana fiziskajās tirdzniecības vietās, izmantojot video novērošanas kameras.
Optimālās cenas noteikšana
Optimālās cenas noteikšana
Par pētījumu
Palīdz produktu ražotājiem vai uzņēmumiem pieņemt lēmumu par cenu veidošanu un izvēlēties patērētājiem vai klientam optimālu cenu.
Patērētāja ceļojums
Patērētāja ceļojums
Par pētījumu
Pētījums palīdz saprast klienta vai pircēja ceļojumu no stimula līdz pēcpirkuma pieredzei, identificēt “sāpīgos punktus” pircēja ceļojumā.
Produktu ieviešana un attīstīšana
Produktu ieviešana un attīstīšana
Par pētījumu
Patērētāju vai potenciālo patērētāju novērtējumi, pieredze vai viedokļi var būt vērtīgs pamats, vēloties attīstīt esošos produktus vai ieviest jaunus.
Neiro
Neiro
Par pētījumu
Patērētāju psihofizioloģiskās uzvedības mērīšana. Kombinēšana ar ierastajām kvantitatīvajām un kvalitatīvajām metodēm palīdz vispusīgi izprast patērētāju uzvedību.
Komunikācijai
Komunikācijai
Par pētījumu
Pētījumi par aktuālām tēmām, paredzēti organizācijas darbības vai zīmola pamanāmības palielināšanai mērķauditorijās (visbiežāk sabiedrībā kopumā).
Segmentācija
Segmentācija
Par pētījumu
Izpētes laikā tiek meklētas tirgus daļas ar identificējamajām patērētāju īpašībām, kas tiek formulētas pēc ienākumiem, vecuma, interesēm, vērtībām un uzvedības.
Attieksme, uzvedība un ieradumi
Attieksme, uzvedība un ieradumi
Par pētījumu
Šie pētījumi tiek veikti, lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi attiecībā uz dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, izmērītu radušos ieradumu vai patēriņa apmērus.
Ekskluzīvi zīmola elementi (distinctive assets)
Ekskluzīvi zīmola elementi (distinctive assets)
Par pētījumu
Pētījums, kas palīdz noskaidrot, kuri zīmola elementi ir spēcīgākie, kurus ir vērts izmantot komunikācijā, cenšoties palielināt zīmola atpazīstamību.
Klientu apmierinātība un NPS
Klientu apmierinātība un NPS
Par pētījumu
Pētījumi, kas paredzēti klientu pieredzes rādītāju izvērtēšanai un novērošanai, vājo un stipro apkalpošanas vai pakalpojumu sniegšanas pušu apzināšanai, kā arī to pilnveidošanai.
Darbinieku apmierinātība
Darbinieku apmierinātība
Par pētījumu
Pētījumi, kas paredzēti, lai izmērītu un izsekotu darbinieku apmierinātības rādītājus, identificētu viņu ekspektācijas un vajadzības, kā arī vairotu darbinieku iesaisti.
Darba devēja tēls
Darba devēja tēls
Par pētījumu
Pētījums ieteicams, veidojot darba devēja tēla stratēģiju. Visbiežāk tiek analizēts esošo un/vai potenciālo darbinieku skatījums attiecībā uz uzņēmumu.
Reputācija
Reputācija
Par pētījumu
Uzņēmumu reputācijas līmeņa noteikšana un novērošana aktuālajās interešu grupās, kritisko punktu identificēšana, reputāciju nosakošu faktoru analīze.
Zīmola piltuve un tēls
Zīmola piltuve un tēls
Par pētījumu
Palīdz izprast iedzīvotāju vai patērētāju viedokli, vajadzības un izturēšanos, kā arī uzzināt, kāda ir zīmola situācija, salīdzinot ar konkurentiem.