KOG

Zīmola piltuve un tēls

Par pētījumu
Palīdz izprast iedzīvotāju vai patērētāju viedokli, vajadzības un izturēšanos, kā arī uzzināt, kāda ir zīmola situācija, salīdzinot ar konkurentiem. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Reputācija

Par pētījumu
Uzņēmumu reputācijas līmeņa noteikšana un novērošana aktuālajās interešu grupās, kritisko punktu identificēšana, reputāciju nosakošu faktoru analīze. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Darba devēja tēls

Par pētījumu
Pētījums ieteicams, veidojot darba devēja tēla stratēģiju. Visbiežāk tiek analizēts esošo un/vai potenciālo darbinieku skatījums attiecībā uz uzņēmumu. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Darbinieku apmierinātība

Par pētījumu
Pētījumi, kas paredzēti, lai izmērītu un izsekotu darbinieku apmierinātības rādītājus, identificētu viņu ekspektācijas un vajadzības, kā arī vairotu darbinieku iesaisti. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Klientu apmierinātība un NPS

Par pētījumu
Pētījumi, kas paredzēti klientu pieredzes rādītāju izvērtēšanai un novērošanai, vājo un stipro apkalpošanas vai pakalpojumu sniegšanas pušu apzināšanai, kā arī to pilnveidošanai. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Ekskluzīvi zīmola elementi (distinctive assets)

Par pētījumu
Pētījums, kas palīdz noskaidrot, kuri zīmola elementi ir spēcīgākie, kurus ir vērts izmantot komunikācijā, cenšoties palielināt zīmola atpazīstamību. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Attieksme, uzvedība un ieradumi

Par pētījumu
Šie pētījumi tiek veikti, lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi attiecībā uz dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem, izmērītu radušos ieradumu vai patēriņa apmērus. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Segmentācija

Par pētījumu
Izpētes laikā tiek meklētas tirgus daļas ar identificējamajām patērētāju īpašībām, kas tiek formulētas pēc ienākumiem, vecuma, interesēm, vērtībām un uzvedības. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Nozīmīgu kritēriju (KPI) noteikšana un izsekošana

Par pētījumu
Zīmola novērošana (Brand Tracking) ļauj izvērtēt savu un konkurentu mārketinga darbību efektivitāti, novērot patērētāju uzvedības un viedokļa maiņu. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Komunikācijai

Par pētījumu
Pētījumi par aktuālām tēmām, paredzēti organizācijas darbības vai zīmola pamanāmības palielināšanai mērķauditorijās (visbiežāk sabiedrībā kopumā). Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Neiro

Par pētījumu
Patērētāju psihofizioloģiskās uzvedības mērīšana. Kombinēšana ar ierastajām kvantitatīvajām un kvalitatīvajām metodēm palīdz vispusīgi izprast patērētāju uzvedību. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Produktu ieviešana un attīstīšana

Par pētījumu
Patērētāju vai potenciālo patērētāju novērtējumi, pieredze vai viedokļi var būt vērtīgs pamats, vēloties attīstīt esošos produktus vai ieviest jaunus. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Reklāmas efektivitāte

Par pētījumu
Izpēte palīdzēs saprast, vai Jūsu reklāmas kampaņa bija veiksmīga un kā tā tiek vērtēta salīdzinājumā ar citām Latvijā īstenotām kampaņām. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Patērētāja ceļojums

Par pētījumu
Pētījums palīdz saprast klienta vai pircēja ceļojumu no stimula līdz pēcpirkuma pieredzei, identificēt “sāpīgos punktus” pircēja ceļojumā. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Optimālās cenas noteikšana

Par pētījumu
Palīdz produktu ražotājiem vai uzņēmumiem pieņemt lēmumu par cenu veidošanu un izvēlēties patērētājiem vai klientam optimālu cenu. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Fizisko tirdzniecības vietu optimizēšana

Par pētījumu
Patērētāju uzvedības un plūsmas novērošana fiziskajās tirdzniecības vietās, izmantojot video novērošanas kameras. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Vispopulārākais:

Zīmola piltuve un tēls

Par pētījumu
Palīdz izprast iedzīvotāju vai patērētāju viedokli, vajadzības un izturēšanos, kā arī uzzināt, kāda ir preču zīmes situācija, salīdzinot ar konkurentiem. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Reklāmas efektivitāte

Par pētījumu
Izpēte palīdzēs saprast, vai Jūsu reklāmas kampaņa bija veiksmīga un kā tā tiek vērtēta salīdzinājumā ar citām Lietuvā īstenotām kampaņām. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Nozīmīgu kritēriju (KPI) izsekošana un noteikšana

Par pētījumu
Preču zīmes novērošana (angļu Brand Tracking) ļauj izvērtēt savu un konkurentu mārketinga darbību efektivitāti, novērot patērētāju uzvedības un viedokļa maiņu. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk

Ekskluzīvi preču zīmes elementi (Distinctive Assets)

Par pētījumu
Pētījums, kas palīdz noskaidrot, kuri preču zīmes elementi ir spēcīgākie, kurus ir vērts izmantot komunikācijā, cenšoties palielināt preču zīmes atpazīstamību. Lasīt vairāk Lai iegādātosLasīt vairāk