Apie institutą

2015 m. įsteigtas KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų institutas veikia vartotojų rinkodaros ir rinkodaros komunikacijos srityse, siekdamas spręsti aktualias praktines šių sričių problemas.

Instituto vertinimu vartotojų rinkodaros ir rinkodaros komunikacijos praktikose Lietuvoje dedama nepakankamai pastangų siekiant suprasti keletą svarbių dalykų: viena vertus, kaip rinkodaros ir komunikacijos priemonės įmonėms padeda stiprinti konkurencingumą ir augti, kita vertus, kaip šios priemonės formuoja vartotojų elgseną.  Plačiau

Šiose praktikose retai vadovaujamasi naujausiais ir sistemingais rinkodaros ir komunikacijos veikimo bei vartotojų elgsenos modeliais. Vyrauja požiūris, pagal kurį vartotojas suvokiamas lyg nepažini „juodoji dėžė“, o siekiant jį pažinti jis laikomas informacijos apie save patį šaltiniu. Į tai, kad vartotojai turi emocinių ir kognityvinių sprendimų priėmimo gebėjimų ir nemažai sprendimų ir pasirinkimų įvyksta ne sąmoningo mąstymo būdu, dažniausiai apskritai neatsižvelgiama. Dėl šių priežasčių rinkodaros ir komunikacijos paslaugų rinkoje teikiamų paslaugų pagrįstumas ir vertė yra riboti. Rinkos dalyviams sudėtinga identifikuoti ir vertinti pasitelkiamų priemonių poveikį vartotojams: paslaugų tiekėjai negali argumentuotai pagrįsti priemonių veiksmingumo, o įmonių rinkodaros specialistai – apibrėžti jų indėlio įmonių verslo rezultatuose. Savo ruožtu vartotojams rinkodaros ir komunikacijos priemonės sukuria per mažai pridėtinės vertės ir jie neįgyja geriausios prekės ženklų patirties.

Instituto požiūriu šias problemas galima veiksmingai spręsti rinkos dalyviams suteikiant sistemingas, įrodymais pagrįstas ir praktiškai pritaikomas žinias. Šiuo tikslu institutas kuria ir įgyvendina tęstinio profesinio mokymo programas, atlieka ir inicijuoja mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas, organizuoja žinių sklaidos renginius. Institutas siekia skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, tapti specialistų ir ekspertų bendruomenės informacijos ir komunikacijos centru.

Steigėjai

Marius Kalanta

Socialinių mokslų (sociologijos) daktaras

Turi 14 metų projektų valdymo ir strateginio planavimo patirtį rinkodaros komunikacijos srityje. Atsakomybės sritis institute apima studijų ir mokslinių tyrimų programų rengimą ir įgyvendinimą.

in

Vasaris Oržekauskas

VU klasikinės filologijos magistras

Daugiau negu 10 metų vadovavimo patirtis medijų ir komunikacijos strategijos kūrimo versle. „Inspired UM“ vadovas nuo įsteigimo 2007 metais iki pirmaujančios agentūros Lietuvoje šiandien. Institute rūpinasi projekto sėkme nuo strateginių idėjų iki finansavimo šaltinių užtikrinimo.

in

Domantas Gailius

Socialinių mokslų (sociologijos) bakalauras

Vizionierius, lektorius, „Inspired UM“ verslo plėtros vadovas. Strateginio planavimo praktikas rinkodaros komunikacijos srityje nuo 2000 metų. Atsakomybės sritis institute – instituto rinkodara ir vystymas.

in
NMSBA

Korporatyvinis narys

Partneriai

Žiniasklaidos planavimo agentūra
Neurorinkodaros mokslo ir verslo asociacija